TeamViewer®-slutbrugerlicensaftale

Denne slutbrugerlicensaftale inkl. bilag (“EULA”) gælder for dig og TeamViewer GmbH (“TeamViewer” eller “Vi”) for licensudstedelse og brug af vores software, der inkluderer airbackup-softwaren og alle versioner, funktioner, programmer og tilhørende moduler (“Software”). Denne EULA dækker også tilknyttede medier, trykte materialer, elektronisk dokumentation, som vi har stillet til rådighed for dig (sammen med vores Software og “Produkt”). Fremtidige udgivelser af vores Produkt kan medføre ændringer til EULA.

NÅR DU KLIKKER PÅ “JEG ACCEPTERER”, DOWNLOADER ELLER PÅ ANDEN VIS BRUGER SOFTWAREN, ACCEPTERER DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE EULA. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE EULA, SKAL DU STRAKS RETURNERE, SLETTE ELLER ØDELÆGGE ALLE KOPIER AF VORES SOFTWARE, DER ER I DIN BESIDDELSE.

1. LICENSBEVILLING
Vi giver dig herved licens til at bruge Produktet jf. de licensbetingelser, der er angivet på ordreformularen (“Software-ordreformular”). Licensen gives som ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, og omfanget afhænger af den type licens du køber, og om du bruger Softwaren til privat eller erhvervsmæssig brug. Detaljerne er angivet i Produktdokumentationen.“Produktdokumentation” betyder din Software-ordreformular, vores offentliggjorte prisvilkår på www.airbackup.com eller anden skriftlig kommunikation, du har modtaget fra os vedrørende din licens.

2. RESTRIKTIONER
Medmindre det udtrykkeligt er angivet i denne EULA, må du hverken direkte eller indirekte:

  • Overføre dine licensrettigheder, tildele eller give dem i underlicens til nogen anden person eller enhed eller bruge eller give tilladelse til at vores Software bruges til tredjepartstjenester. (Du accepterer, at ethvert forsøg på overførsel, tildeling, underlicens eller brug vil blive annulleret.)
  • Lave fejlrettelser eller på anden vis ændre eller tilpasse Produktet eller dekompilere, dekryptere, adskille, reverse engineer eller forsøge at ombygge eller afsløre kildekode eller bagvedliggende ideer, algoritmer, filformater eller programmering eller indbyrdes kompatible grænseflader eller filer, der er indeholdt i eller genereres vha. Produktet eller på anden vis reducerer Produktet til en form, der kan læses af mennesker.
  • Omgå eller give en metode til omgåelse af Technological Protection Measures (TPM) i Produktet.
  • Bruge Produktet på en måde, der ikke udtrykkeligt er angivet i denne EULA.

3. FORTROLIGHED
Produktet indeholder vigtige elementer (f.eks.organisation, algoritmer, logik), som vi fastholder som fortrolige oplysninger; det er forretningshemmeligheder og beskyttet til os, vores leverandører eller licensgivere, inklusiv det specifikke interne design og strukturen af individuelle programmer og tilknyttede grænsefladeoplysninger. Du skal sørge for, at vores Produkt er i sikkerhed og forhindre, at Produktets aspekter afsløres. Produktet er beskyttet af amerikansk, europæisk og international copyright og andre love og traktater.

4. FORBEHOLD AF RETTIGHEDER
Du accepterer, at alle immaterielle rettigheder til Produktet tilhører os og vores licensgivere. Rettigheder i Produktet er givet i licens (ikke solgt). Du har ikke adkomst til Produktet, bortset fra den begrænsede rettighed, der er givet til dig jf. denne EULA. Vi og vores licensgivere opretholder ejerskabet til alle kopier af Produktet og forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet dig jf. denne EULA. En del af Produktet kan indeholde og bestå af tredjeparts-software, inklusiv open source-software (“Open Source”), som du må bruge jf. vilkår og betingelser for den specifikke licens, hvorunder den er distribueret. Rettighed til Open Source og anden tredjeparts-software forbliver hos den/de relevante licensgiver(e). Al Open Source- eller anden tredjeparts-software, der er indeholdt i Produktet, leveres "som beset" og uden nogen form for garanti.

5. DATABESKYTTELSE
På grund af kryptering fra kundernes side, kan og vil TeamViewer ikke få adgang til eller analysere indholdet af dine backup-data. Du og TeamViewer skal overholde de bestemmelser der er angivet i gældende databeskyttelseslove. TeamViewer tager beskyttelse af dine personoplysninger meget alvorligt og holder sig strikt til de gældende databeskyttelseslove for området. TeamViewer indsamler, behandler og bruger dine data til implementering og behandling af den kontraktmæssige relation med dig vedrørende airbackup-produktet. Derudover kan vi bruge disse oplysninger til at give dig tilbud der er baseret på din brug af Produktet. Dine data bliver ikke delt med tredjepartsannoncører uden dit forudgående samtykke til det. Når du accepterer denne EULA, accepterer du, at dine data må deles med vores tilknyttede datterselskaber og tjenesteudbydere til sikker lagring af dine data. Hvis du er placeret i EU, bliver dine personlige data kun indsamlet og lagret inden for EU. Hvis du er placeret uden for EU, kan dine data blive indsamlet, behandlet og lagret andre områder under samme sikkerhedsstandarder. Under brugen af Produktet vil visse persondata, som f.eks. IP-adresser, blive indsamlet og lagret. TeamViewer bruger disse oplysninger til at give brugerne af Produktet tilbud, der kan have deres interesse, baseret på deres brug af Produktet. Hvis du ønsker at slette eller ændre din personlige data, der er lagret af os, så send en e-mail til os på legal@teamviewer.com
Ikke-personlige og anonyme data kan blive indsamlet automatisk til forbedring af funktionaliteten og din oplevelse med Produktet, især til at gøre det lettere og forbedre klargøring af software-opdateringer, Support, Indhold, TPM og andre tjenester. Du accepterer, at indsamlede ikke-personlige eller anonyme data må sendes til en af vores verdensomspændende kontorer eller datterselskaber til behandling.

6. INDHOLDSOPDATERINGER, TPM'er
Der kræves nogle gange automatisk synkronisering eller opdatering med vores servere eller systemer for at sikre optimal brug (“Indhold”). Sådant indhold kan periodisk blive sendt til dig i forskelligt format. Alt efter den licens du købte, kan vores produkter kan også indeholde TPM'er, som f.eks. en licensnøgle eller kode til forhindring af ubegrænset kopiering eller begrænset tid til brug af funktionerne.Du accepterer også, at vores Produkt automatisk må kontakte os for at modtage Indhold.

7. GEBYRER/AFGIFTER (gælder kun for erhvervsmæssig brug)
Du accepterer, at du vil betale alle de gebyrer, der er angivet på Software-ordreformularen i overensstemmelse med de aftalte betalingsvilkår. Gebyrer inkluderer ikke salg-, brugs-, moms- eller andre afgifter (inkl. gældende kildeskat), der alt er dit ansvar. Gebyrer for brug af bank- og kreditkort betales af dig. Alle gebyrer skal betales i den valuta, der er angivet på Software-ordreformularen, inden 14 dage efter fakturadatoen. Forfaldne beløb kan blive pålagt et gebyr på 8 % over den gældende basisrente hos German Federal Bank, men ikke mere end det beløb, der er tilladt jf. loven.
TeamViewer har ingen grænse for din lagringsmængde. Dine totale gebyrer afhænger af den totale lagringsmængde der bruges. Basislagringsmængden, du modtager for et basisgebyr, er angivet på den relevante Software-ordreformular. Den tilgængelig ekstra lagringsmængde akkumuleres i blokke af 25 gigabyte for et ekstra gebyr, og det er også angivet i den relevante Software-ordreformular.
Når du overskrider din basis-lagringsmængde og dermed bruger ekstra lagringsmængde, får du besked om det pr. e-mail. Du får tre dage til at reducere din lagringsmængde til basis-lagringsmængden, hvis du ikke ønsker at bruge ekstra lagringsmængde. Hvis det er tilfældet, opkræver vi dig kun basisgebyret for din basis-lagringsmængde. Du kan se detaljerede oplysninger om pris- og ekstra gebyrer på www.airbackup.com/support.
Ved manglende betaling af beløb, der ikke har været tvist om, forbeholder TeamViewer sig ret til, ud over deres andre rettigheder jf. loven, eller til (a) at ophøre med alle support-tjenester.

8. LØBETID OG OPHØR
Du kan annullere købet af Produktet inden 7 dage fra købsdatoen ved at sende en e-mail til den adresse, der er vist i afsnit 17.
Din ret til at bruge Produktet ophører straks ved udløbet af den licensperiode, der er angivet på Software-ordreformularen. Licens i abonnement pr. måned skal fornyes automatisk for den næste måned ved udløbet af hver måned, medmindre du annullerer abonnementet skriftligt til os senest 14 dage før udløbet af den aktuelle måned. Licens i abonnement pr. år skal fornyes automatisk for endnu et år ved udløbet af hvert år, medmindre du annullerer abonnementet skriftligt til os senest 28 dage før udløbet af det aktuelle år. Vi kan til hver en tid forhøje priserne for licens i abonnement, efter vi har givet dig besked pr. e-mail mindst 14 dage i forvejen. Du kan skriftligt annullere dit abonnement, før den nye pris træder i kraft. Hvis du er privat bruger, kan hver part til hver en tid afbryde den givne licens.
Vi kan straks ophæve denne EULA helt eller delvist og din ret til at bruge Produktet og søge andre retsmidler, hvis du ikke overholder dine forpligtelser. Ved ophør skal du ophøre med brugen af Produktet, ødelægge alle kopier af Produktet og alle de tilhørende komponentdele og på vores forespørgsel returnere sådanne kopier og dele til os.
Vigtig bemærkning: Afsnittene 2, 3, 4, 5, 7, 8 og 11-17 i denne EULA forbliver retsgyldige efter ophør af aftalen.

9. EKSPORTKONTROL
Du accepterer, at Produktet ikke bruges, sendes, overføres eller eksporteres til et land eller nogen som helst, der overtræder EU- eller amerikanske eksportkontrolbestemmelser eller på nogen som helst måde, der er forbudt af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik eller den amerikanske eksportlovgivning. Brug af vores Produkt er en godkendelse af, at du ikke er placeret i, beboer i eller styres af eller under et sådant land. Derudover har du det fulde ansvar for brug af Produktet.

10. GARANTI
Vi garanterer over for vores erhvervsmæssige brugere, at Produktet er fri for materiel defekt i en periode, der svarer til mindst de licensvilkår, der er angivet i din gældende Software¬ordreformular eller to år fra den dato, du modtog Produktet.
Der gives ikke garanti for defekter til private brugere, medmindre defekten var svigagtigt skjult. Tillæg eller opdateringer til Produktet, inkl. servicepakker, programrettelser eller rettelser, der er leveret til dig og beskyttede tredjeparter eller open source-software, der er indholdt i Softwaren, er ikke dækket af garanti. De er leveret "som beset". Garantien er kun beregnet til dig og kan ikke overføres.
De ovennævnte bestemmelser påvirker ikke andre rettigheder, som du måtte have ift. lovgivningen. Udbedring er gratis for dig. Der ses bort fra garantikrav, hvis fejlen fra Produktet skyldes udheld, misbrug, fejlanvendelse, unormal brug, virus eller brug, efter der er en opgradering tilgængelig til dig. For at sikre uafbrudt tjeneste, så er det udelukkende dit ansvar at sikre, at der er konstant internetforbindelse og strømtilførsel, og at Softwaren er installeret på en understøttet platform og i overensstemmelse med instrukserne for airbackup.
BORTSET FRA, HVAD DER ER ANGIVET OVENFOR, LEVERES PRODUKTET TIL BRUGEREN "SOM BESET". VI GARANTERER IKKE, AT SPECIFIKATIONER ELLER FUNKTIONER I PRODUKTET OPFYLDER DINE KRAV, AT DRIFTEN AF PRODUKTET VIL KØRE UAFBRUDT, ELLER AT DEFEKTER I PRODUKTER RETTES, OG VI HAR IKKE ANSVAR FOR FEJL VED KRYPTERINGSALGORITMER, TILKNYTTEDE NØGLER ELLER ANDRE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER. VI HAR HELLER IKKE ANSVAR FOR FEJL VED BACKUP AF DATA, TAB ELLER ØDELÆGGELSE AF DATA, MEDMINDRE SÅDANNE DATA ER ANVENDT I RELATION TIL VORES PRODUKT. VI GARANTERER IKKE, AT PRODUKTET FUNGERER SAMMEN MED SOFTWARE FRA TREDJEPARTER.DERUDOVER GARANTERER VI IKKE, AT DER FORTSAT VIL VÆRE ADGANG TIL PRODUKTET ELLER SPECIFIKT DESIGNEDE VERSIONER GENNEM ONLINE-FORRETNINGER ELLER MARKEDER HOS TREDJEPARTER, ELLER TIL SPECIFIKKE ENHEDER ELLER SYSTEMER, DER ER FREMSTILLET AF TREDJEPARTER.

11. BEGRÆNSET ANSVAR
Medmindre andet er noteret i denne EULA er TeamViewer ansvarlig i tilfælde af brud på kontraktmæssige eller ikke-kontraktmæssige forpligtelser jf. gældende lov. Vi er kun ansvarlige for skader – uanset hvilken juridisk årsag – i tilfælde, hvor der er tale om forsætlig eller grov uagtsomhed. Vi er også ansvarlige for skader på erhvervsmæssige brugere i tilfælde af simpel uagtsomhed, der har medført skade på liv, krop eller helbred eller som følge af brud på en afgørende kontraktmæssig forpligtelse. I disse tilfælde kan ansvarsforpligtelsen imidlertid begrænses til udskiftning ved forudsigelig typisk skade. I tilfælde af materiel skade, begrænses ansvaret til beløbet for dit årlige basisgebyr. I intet tilfælde er vi ansvarlige for specielle, hændelige, indirekte eller følgeskader, hvad det end måtte dreje sig om. (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER I FORBINDELSE MED TAB AF FORRETNINGSFORTJENESTE, DRIFTSAFBRYDELSER, TAB AF FORRETNINGSRELATEREDE OPLYSNINGER ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAB), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE TJENESTERNE, FEJL VED KRYPTERINGSALGORITMER, TILKNYTTEDE NØGLER ELLER ANDRE SIKKERHEDSFORANSTALNINGER ELLER VED MANGLENDE MULIGHED FOR ELLER YDELSE AF SUPPORTTJENESTER ELLER PÅ ANDEN MÅDE I FORBINDELSE MED BESTEMMELSERNE I DISSE SERVICEBETINGELSER.
De ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for svigagtig fortielse af en defekt eller ved antaget ansvar for Produktets tilstand. Det samme gælder heller ikke for dine krav jf. den tyske lov om produktansvar, hvis denne EULA er underkastet tysk lovgivning jf. afsnit 14. Du kan kun afbryde eller ophæve denne EULA som følge af brud på en forpligtelse, der ikke udgør en defekt, hvis TeamViewer er ansvarlig for brud på en sådan forpligtelse. Andre almindelige rettigheder til ophør er ikke mulig for dig.
RESULTATER DER STAMMER VED BRUG DERAF. DER ER MULIGT, AT DER IKKE ER ADGANG TIL DINE LAGREDE DATA, ELLER AT DE IKKE KAN GENDANNES, HVIS (1) AIRBACKUP IKKE ER FÆRDIG MED AT KOPIERE DINE VALGTE DATA ELLER ÆNDREDE DATA, (2) FOR FILER, MAPPER ELLER DISKDREV, SOM TJENESTERNE IKKE AUTOMATISK LAVER BACKUP AF JFR.AIRBACKUP-DOKUMENTATIONEN, SOM DU IKKE MANUELT VÆLGER TIL BACKUP, ELLER HVIS DU FRAVÆLGER BACKUP AF EN FIL, (3) DU SLETTER EN FIL FRI DIN ELLER DIN KUNDES SYSTEM, NETVÆRK ELLER ENHED, ELLER HVIS DU SLETTER EN COMPUTER FRA DIN KONTO, (4) DU FLYTTER EN FIL TIL EN PLACERING PÅ DIN KUNDES COMPUTER, SOM IKKE AUTOMATISK SCANNES TIL VALG AF FILER TIL DIN BACKUP, ELLER HVIS DU OPGRADERER DIN ELLER DIN KUNDES OPERATIVSYSTEM, HVILKET MEDFØRER ÆNDRINGER TIL DIN ELLER DIN KUNDES FILTILKNYTNING, (5) DIN ELLER DIN KUNDES COMPUTER IKKE KAN FÅ ADGANG TIL INTERNETTET ELLER AIRBACKUP-INFRASTRUKTUREN, (6) DU IKKE FØLGER DE TEKNISKE KRAV ELLER INSTRUKSER TIL AIRBACKUP, INKL. OPGRADERING AF VERSIONEN AF TJENESTERNE SOM KRÆVET, ELLER (7) DU AFBRYDER ELLER IKKE FORNYER ABONNEMENTET PÅ TJENESTERNE.

12. ERSTATNING
Du accepterer, at skadesløsholde TeamViewer, deres overordnede, partnere, eller datterorganisationer og funktionærer fra alle krav, tab, fordringer eller skade, inkl. rimelige advokathonorarer, der påstås af tredjepart, som følge af brud på en bestemmelse i EULA, din forsømmelse eller forkerte håndtering, og/eller overtrædelse af gældende love.

13. HELE AFTALEN
Denne EULA (inkl. Software-ordreformularen, som kan være ændret fra tid til anden) er hele aftalen vedrørende Produktet; den ophæver alle tidligere eller samtidig mundtlig eller skriftlig kommunikation, tilbud eller repræsentation vedrørende Produktet. Denne EULA har forrang i forhold til bestemmelser, der er i konflikt med eller tillægsvilkår til købsordre, ordredokument, godkendelse, bekræftelse eller andet dokument udstedt af dig – selvom det er underskrevet og returneret af os, eller hvis sådan købsordre eller dokument, der er udstedt af os, angiver noget modsat. I det omfang, at bestemmelserne for TeamViewer-salgsvilkår, ofte stillede spørgsmål (FAQ's), politikker eller programmer er i konflikt med bestemmelserne i denne EULA, så har bestemmelserne i denne EULA forrang og vil være de regulerende.

14. LOVVALG
Hvis du har fået Produktet i eller er bosiddende et andet sted end USA, Sydamerika eller Canada, reguleres denne EULA af lovgivningen i Tyskland. Parterne giver ubetinget samtykke til, at jurisdiktionen udelukkende skal være retten i Göppingen, Tyskland.Hvis du har fået Produktet i eller er bosiddende i USA, Sydamerika eller Canada, reguleres denne EULA af lovgivningen i staten New York, USA, ekskl. bestemmelser om lovkonflikter (ekskl. Uniform Commercial Code), og parterne giver ubetinget og uigenkaldeligt samtykke til, at jurisdiktionen skal være retten i Manhattan, New York. Parterne frasiger sig ret til indsigelse vedrørende ovennævnte, i forbindelse med en retssag, et søgsmål eller et sagsanlæg, der vedrør denne EULA.

15. ERHVERVSMÆSSIG SOFTWARE
Hvis du har anskaffet dig software på vegne af myndighederne i USA, betragtes Produktet som hhv. "erhvervsmæssig software" og "erhvervsmæssig computersoftwaredokumentation", jf. DFAR, afsnit 227.7202 og FAR 12.212 og 52.227-19, hvad der er relevant. Al brug, ændring, reproduktion, udgivelse, drift, visning eller afsløring af Produktet reguleres udelukkende af bestemmelserne i denne EULA og er forbudt, medmindre det er udtrykkeligt tilladt jf. bestemmelserne i denne EULA.

16. DIVERSE

  • I det tilfælde, at denne EULA eller en del af den findes ulovlig, ugyldig eller uigennemførlig, accepterer parterne, at der anvendes en bestemmelse, der bedst afspejler den respektive paragraf og som er lovlig, gyldig og gennemførlig.
  • Intet i denne EULA, hverken udtrykt eller underforstået, har til hensigt at krænke de juridiske rettigheder for nogen personer eller selskaber.
  • Du må kun tildele, pantsætte eller på anden måde overdrage denne EULA, rettigheder eller forpligtelser herunder til en tredjepart, hvis du forudgående har fået skriftlig tilladelse til det.
  • Overskrifterne er kun for nemheds skyld; de tjener ikke noget formål og skal ikke fortolkes.

17. BEMÆRKNINGER
Alle bemærkninger skal udføres skriftligt. En e-mail er tilstrækkelig. Alle bemærkninger skal sendes til:

TeamViewer US LLC
5741 Rio Vista Drive
Largo, FL 33760

Copyright © 2013 TeamViewer GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.
Windows® er et varemærke tilhørende Microsoft-gruppens virksomheder. iPhone® og iPad® er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc.

Bemærk:
Denne tekst er oversat fra engelsk. Du kan finde den originale, gyldige og juridisk bindende version på engelsk her.