airbackup-loppukäyttäjän TeamViewer®-lisenssisopimus

Loppukäyttäjän lisenssisopimus ja ajoittain siihen kuuluvat liitteet ("EULA") sitovat sinua ja TeamViewer GmbH:ta ("TeamViewer" tai "Me") lisenssin, johon sisältyy TeamViewer-ohjelma sekä kaikki sen versiot, ominaisuudet, sovellukset ja moduulit ("Ohjelmisto"), myöntämistä ja käyttöä koskien. EULA sisältää myös kaikki siihen liittyvät mediat, painetun materiaalin ja sähköisessä muodossa olevat asiakirjat, jotka annamme käyttöösi (Ohjelmiston,"Tuotteen" kanssa). Tuotteen myöhempiin versioihin voidaan tehdä muutoksia EULA:n osalta.

KUN VALITSET HYVÄKSYVÄSI TAI TILAAT, LATAAT TAI MUUTOIN KÄYTÄT OHJELMISTOAMME, HYVÄKSYT KAIKKI TÄMÄN EULAN KÄYTTÖEHDOT. JOS ET HYVÄKSY JOTAKIN TÄMÄN EULAN KÄYTTÖEHDOISTA, PALAA HETI TAKAISIN JA POISTA KAIKKI HALLUSSASI OLEVAT OHJELMAN KOPIOT.

1. LISENSSIN MYÖNTÄMINEN
Myönnämme sinulle lisenssin käyttää Tuotetta ohjelmiston tilauslomakkeessa ("Ohjelmiston tilauslomake") ilmoitetun lisenssin voimassaolon ajan. Lisenssi ei ole yksinomainen eikä sitä voida siirtää, ja sen laajuus riippuu ostamastasi lisenssityypistä ja siitä, onko Ohjelmisto henkilökohtaisessa vai kaupallisessa käytössä. Yksityiskohdat on esitetty Tuotteen asiakirjoissa. "Tuotteen asiakirjoilla" tarkoitetaan Ohjelmiston tilauslomaketta, osoitteessa www.airbackup.com julkaisemiamme hintaehtoja tai mitä tahansa muuta meiltä saamaasi lisenssiä koskevaa kirjallista ilmoitusta.

2. RAJOITUKSET
Ellei tässä EULA:ssa mainita toisin, ei ole sallittua suoraan tai epäsuoraan:

  • Siirtää tai luovuttaa lisenssioikeuksia tai myöntää alilisenssiä toiselle henkilölle tai yksikölle tai käyttää Ohjelmistoa tai sallia sen käyttö kolmannen osapuolen palveluissa. (Hyväksyt, että kaikki siirtämistä, luovuttamista, alilisenssin myöntämistä tai käyttöä koskevat yritykset estetään.)
  • Korjata virheitä tai muutoin muokata tai sovittaa Tuotetta tai purkaa, purkaa salausta, purkaa osiin, takaisinmallintaa tai yrittää rakentaa uudelleen tai hakea lähdekoodia tai perustana olevia ideoita, algoritmeja, tiedostomuotoja tai ohjelmointia tai Tuotteen liittymien yhteentoimivuutta tai mitään Tuotteen sisältämiä tai sen käytön yhteydessä luotuja tiedostoja tai muutoin heikentää Tuotteen luettavuutta.
  • Kiertää Tuotteen Teknologisia suojausmenetelmiä (TPM) tai tarjota menetelmiä niiden kiertämiseksi.
  • Käyttää Tuotetta millään tavalla, jota ei nimenomaisesti sallita tässä EULA:ssa.

3. LUOTTAMUKSELLISUUS
Tuote sisältää merkittäviä elementtejä (kuten organisaatio, algoritmit, logiikka), joita pidämme luottamuksellisina tietoina. Ne ovat liikesalaisuuksia ja meidän, toimittajiemme ja lisenssin myöntäjien omaisuutta. Niihin lasketaan myös yksittäisten ohjelmien erityinen sisäinen suunnittelu ja rakenne sekä niihin liittyvät liittymätiedot. Käyttäjän on pidettävä Tuotetta koskevat tiedot luottamuksellisina ja estettävä luottamuksellisten tietojen paljastuminen. Tuote on suojattu yhdysvaltalaisella, Euroopan unionin ja kansainvälisellä patentilla, tekijänoikeuksilla ja muilla lakimääräyksillä ja sopimuksilla.

4. OIKEUKSIEN PIDÄTTÄMINEN
Käyttäjä hyväksyy, että kaikki Tuotetta koskevat immateriaalioikeudet kuuluvat meille ja lisenssimme myöntäjille. Tuotteen käyttöoikeuksiin myönnetään lisenssi (eikä niitä myydä). Käyttäjällä ei ole tuotteeseen muuta käyttö- tai omistusoikeutta kuin tässä EULA:ssa myönnetty rajoitettu käyttöoikeus. Me ja lisenssimme myöntäjät säilytämme omistusoikeuden kaikkiin Tuotteen kopioihin ja pidätämme itsellemme kaikki oikeudet, ellei tässä EULA:ssa ole nimenomaisesti muutoin osoitettu. Osa Tuotteesta voi pitää sisällään tai kuulua kolmannen osapuolen ohjelmistoon, mukaan lukien avoimen lähdekoodin ohjelmisto ("Avoin lähdekoodi"), jota voit käyttää sitä koskevan lisenssin ehtojen mukaisesti. Avoimen lähdekoodin ja kolmannen osapuolen ohjelmiston omistusoikeus säilyy kyseisillä lisenssin myöntäjillä. Kaikki Tuotteen kanssa tarjottavat tai siihen sisältyvät Avoimet lähdekoodit ja kolmannen osapuolen ohjelmistot tarjotaan "SELLAISINA KUIN NE OVAT" ja ilman minkäänlaista takuuta.

5. TIETOSUOJA
Asiakaspuolen salauksesta johtuen TeamViewerilla ei ole pääsyä varmuuskopioittesi sisältöön eikä se voi analysoida niitä. TeamViewer ja käyttäjä hyväksyvät sovellettavien tietosuojalakien vaatimukset. Me otamme henkilötietojesi suojaamisen vakavasti ja noudatamme tiukasti siihen sovellettavia tietosuojalakeja. Me keräämme, käsittelemme ja käytämme tietojasi kanssasi solmitun sopimussuhteen toteuttamiseen ja prosessointiin airbackup-tuotetta varten. Saatamme lisäksi käyttää tätä tietoa kertoaksemme sinulle tarjouksista, joista voisit olla kiinnostunut sillä perusteella, että käytät Tuotetta. Tietojasi ei välitetä kolmannen osapuolen mainostajille ilman etukäteen antamaasi suostumusta. Hyväksymällä tämän EULA:n hyväksyt, että tietosi jaetaan luotettaville tytäryhtiöillemme ja palveluntarjoajillemme tietojesi turvallista tallentamista varten. Jos olet Euroopan unionin alueella, henkilötietosi kerätään ja tallennetaan ainoastaan Euroopan unionin sisällä. Jos olet Euroopan unionin ulkopuolella, henkilötietojasi voidaan kerätä, käsitellä ja tallentaa muissa sijaintipaikoissa samoja turvastandardeja käyttäen. Tuotteen käytön yhteydessä tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, kuten IP-osoitteet, kerätään ja tallennetaan. TeamViewer käyttää näitä tietoja tehdäkseen tuotteen käyttäjille tarjouksia sen perusteella, että he käyttävät Tuotetta. Jos haluat, että meidän sinusta tallentamamme henkilökohtaiset tiedot poistetaan tai niitä muutetaan, ota meihin yhteyttä osoitteessa legal@teamviewer.com
Muita kuin henkilötietoja sekä anonyymejä tietoja voidaan kerätä automaattisesti Tuotteen toiminnan ja käytettävyyden parantamiseen, etenkin ohjelmistopäivitysten, tuen, sisällön, teknologisten suojausmenetelmien ja muiden palveluiden saatavuuden helpottamiseen ja parantamiseen. Hyväksyt, että kerätyt ei-henkilötiedot ja anonyymit tiedot voidaan lähettää mihin tahansa toimistoomme tai yhteistyökumppanillemme maailmassa niiden käsittelyä varten.

6. SISÄLLÖN PÄIVITYS, TEKNOLOGISET SUOJAUSMENETELMÄT
Optimaalinen käyttö edellyttää joskus automaattista synkronointia tai päivitystä palvelimiemme tai järjestelmiemme kanssa ("Sisältö"). Tällaista sisältöä voidaan ajoittain tarjota sinulle useissa muodoissa. Tuotteemme voivat sisältää myös teknologisia suojausmenetelmiä, kuten lisenssiavaimen tai -koodin, joilla rajoitetaan kopiointia, käyttöaikaa tai toimintoja ostamasi lisenssin perusteella. Hyväksyt lisäksi, että Tuote voi ottaa meihin yhteyttä automaattisesti Sisällön saamiseksi.

7. MAKSUT/VEROT (vain kaupallisessa käytössä)
Hyväksyt, että sinun on maksettava meille kaikki Ohjelmiston tilauslomakkeessa määritetyt maksut maksuehtojen mukaisesti. Maksut eivät sisällä mitään myynti-, käyttö, arvonlisä- tai muita veroja (eikä sovellettavia lähdeveroja), joista käyttäjä on vastuussa. Asiakas maksaa pankki- ja luottokorttikulut. Kaikki maksut on maksettava Ohjelmiston tilauslomakkeessa ilmoitetussa valuutassa 14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Erääntyneistä summista voidaan periä 8 %:n palvelumaksu Saksan keskuspankin soveltaman perusmaksun mukaisesti, mutta ei kuitenkaan sovellettavien lakimääräysten mukaista suurempaa summaa.
TeamViewer ei rajoita säilytystilaasi. Yhteenlasketut maksut riippuvat yhteensä käytössä olevasta säilytystilasta. Perussäilytystila, jonka saat perusmaksulla, on määritetty Ohjelmiston tilauslomakkeella. Käytettävissä oleva lisäsäilytystila lasketaan 25 gigabitin lohkoina ohjelmiston tilauslomakkeessa määritettyä lisämaksua vastaan.
Kun ylität perussäilytystilan ja ryhdyt näin ollen käyttämään lisäsäilytystilaa, saat tästä tiedon sähköpostitse. Sinulla on kolme päivää aikaa pienentää säilytettävä tietomäärä perussäilytystilaan mahtuvaksi, jos et halua ottaa vastaan lisäsäilytystilaa. Tässä tapauksessa laskutamme sinulta ainoastaan perussäilytystilamaksun. Yksityiskohtaiset tiedot ja yli-ikäisten tietojen hinnoittelun löydät osoitteesta www.airbackup.com/support.
Jos mitä tahansa kiistatonta summaa ei makseta, TeamViewer varaa oikeuden kaikkien muiden oikeuksiensa ja tässä mainittujen keinojen lisäksi sekä lain tai kohtuuden nimissä (a) keskeyttää kaikki tukipalvelut.

8. EHDOT JA IRTISANOMINEN
Voit peruuttaa Tuotteen hankinnan 7 päivän kuluessa ostopäivästä lähettämällä meille siitä sähköpostin tai kirjeen osassa 17 mainittuun osoitteeseen.
Oikeutesi käyttää Tuotetta päättyy heti Ohjelmiston tilauslomakkeessa ilmoitetun lisenssin käyttöajan päätyttyä. Yhden kuukauden pituiset lisenssitilaukset uusitaan automaattisesti yhdeksi kuukaudeksi kunkin kuukauden päättyessä, ellet peru tilausta kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen meneillään olevan kuukauden päättymistä. Yhden vuoden pituiset lisenssitilaukset uusitaan automaattisesti yhdeksi vuodeksi kunkin vuoden päättyessä, ellet peru tilausta kirjallisesti viimeistään 28 päivää ennen meneillään olevan vuoden päättymistä. Voimme nostaa lisenssitilausten hintoja milloin tahansa ilmoittamalla sinulle siitä sähköpostitse vähintään 14 päivää etukäteen. Voit perua tilauksesi kirjallisesti ennen uusien hintojen voimaantuloa. Jos olet yksityinen käyttäjä, kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa myönnetyn lisenssin milloin tahansa.
Voimme irtisanoa välittömästi tämän EULA:n ja Tuotteen käyttöoikeutesi kokonaan tai osittain ja käyttää muita keinoja, jos rikot joitakin velvollisuuksiasi. Irtisanottaessa sinun on lopetettava Tuotteen käyttö kokonaan, poistettava kaikki Tuotteen kopiot ja osat tai meidän niin pyytäessä palautettava kyseiset kopiot ja osat meille.
Tärkeä huomautus: Tämän EULA:n osat 2, 3, 4, 5, 7, 8 ja 11-17 säilyvät voimassa irtisanomisen jälkeen.

9. VIENTIVALVONTA
Hyväksyt, että Tuotetta ei anneta käyttöön, lähetetä, siirretä tai viedä mihinkään sellaiseen maahan tai sellaiselle henkilölle, joka loukkaa Euroopan unionin tai Yhdysvaltain vientivalvontamääräyksiä tai jonka toiminta ei jollakin tavalla vastaa Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tai Yhdysvaltain vientivalvontalakia. Tuotetta käyttämällä hyväksyt, että et ole tällaisessa maassa, tällaisen maan asukas etkä kuulu tällaisen maan valvonnan piiriin. Lisäksi olet itse vastuussa Tuotteen käytöstä.

10. TAKUU
Takaamme kaupallisille käyttäjillemme, ettei Tuotteessa ole materiaalivikoja, Ohjelmiston tilauslomakkeessa ilmoitetun lisenssin voimassaolon ajan tai kaksi vuotta Tuotteen vastaanottamisesta siitä riippuen kumpi ajanjakso on lyhyempi.
Takuuta vikojen varalle ei tarjota yksityisasiakkaille, ellei vikoja ole tahallaan peitetty. Takuu ei kata mitään Tuotteen lisäosia tai päivityksiä, kuten sinulle tarjottuja huoltopäivityksiä, muutostiedostoja tai korjauksia, eikä mitään kolmannen osapuolen omaisuutta tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, jotka sisältyvät Ohjelmistoon. Ne tarjotaan "sellaisina kuin ne ovat". Takuu myönnetään ainoastaan käyttäjälle eikä sitä voi siirtää.
Yllä mainitut määräykset eivät vaikuta mihinkään lakisääteisiin oikeuksiisi. Oikaisu on sinulle maksutonta. Takuuvaatimuksia ei huomioida, jos Tuotteen vika on aiheutunut vahingosta, väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä, epäasianmukaisesta käytöstä, viruksesta tai käytöstä sen jälkeen, kun käyttöösi on annettu päivitys. Keskeytymättömän palvelun varmistamiseksi on täysin sinun omalla vastuulla varmistaa, että käytössä on keskeytymätön Internet-yhteys ja sähkönsyöttö, ja että ohjelmisto on asennettu tuettuun käyttöympäristöön airbackupin ohjeistuksen mukaisesti.
LUKUUN OTTAMATTA YLLÄ MAINITTUA TUOTE TARJOTAAN KÄYTTÄJÄLLE "SELLAISENA KUIN SE ON". EMME TAKAA, ETTÄ TUOTTEEN SISÄLTÄMÄT ERITELMÄT JA TOIMINNOT VASTAAVAT VAATIMUKSIASI, TUOTTEEN KÄYTTÖ ON KATKEAMATONTA JA VIRHEETÖNTÄ JA TUOTTEESSA ILMENEVÄT VIAT KORJATAAN. EMME MYÖSKÄÄN OLE VASTUUSSA MINKÄÄN SALAUSALGORITMIEN TAI NIIHIN LIITTYVIEN AVAINTEN TAI MUIDEN SUOJAUSTOIMENPITEIDEN TOIMINNASTA. EMME OLE MYÖSKÄÄN VASTUUSSA VARMUUSKOPIOINNIN EPÄONNISTUMISESTA, TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ TAI VAHINGOITTUMISESTA TAI MINKÄÄN SALAUSALGORITMIEN TAI NIIHIN LIITTYVIEN AVAINTEN TAI MUIDEN SUOJAUSTOIMENPITEIDEN TOIMINNASTA. EMME TAKAA, ETTÄ TUOTE TOIMII KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEIDEN KANSSA. EMME MYÖSKÄÄN TAKAA, ETTÄ TUOTE TAI ERIKOISSUUNNITELLUT VERSIOT OVAT JATKOSSAKIN SAATAVILLA KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOKAUPOISSA TAI MYYMÄLÖISSÄ TAI KOLMENNEN OSAPUOLEN VALMISTAMIIN ERIKOISLAITTEISIIN TAI -JÄRJESTELMIIN.

11. VASTUUN RAJOITTAMINEN
Ellei tässä EULA:ssa toisin ilmoiteta, TeamViewer on vastuussa sopimukseen perustuvien ja sopimukseen perustumattomien velvoitteiden rikkomisesta sovellettavien lakimääräysten mukaisesti. Vastaamme vioista mistä tahansa laillisesta syystä vain, kun kyseessä on tahallinen tai törkeä huolimattomuus. Vastaamme vioista kaupallisille käyttäjille myös, kun kyse on huolimattomuudesta, joka aiheutuu hengenvaarasta, ruumiinvammasta tai terveyteen kohdistuvasta vaarasta tai olennaisen sopimukseen perustuvan velvoitteen rikkomisesta. Tällöin vastuu rajoittuu kuitenkin ennakoitavissa olevien, tyypillisten vahinkojen korvaamiseen. Omaisuusvahinkotapauksessa vastuu rajoittuu vuosittaisen perusmaksun korvaamiseen. Emme ole missään tilanteessa vastuussa mistään erityisistä, tahattomista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI PELKÄSTÄÄN NIIHIN RAJOITTUEN, VAURIOT JOISTA AIHEUTUU VOITTOJEN MENETYKSIÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN JA MUITA RAHALLISIA TAI MITÄ TAHANSA MUITA MENETYKSIÄ), JOTKA AIHEUTUVAT PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ PALVELUJA TAI LIITTYVÄT PALVELUJEN KÄYTTÖÖN TAI KYKENEMÄTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ KYSEISIÄ PALVELUJA, JOTKA LIITTYVÄT MINKÄÄN SALAUSALGORITMIN VIALLISUUTEEN, LIITETTYJEN AVAIMIEN TAI MUIDEN TURVALLISUUTEEN LIITTYVIEN MÄÄRÄYSTEN TAI TUKIPALVELUJEN TUOTTAMISEEN TAI TUOTTAMATTA JÄTTÄMISEEN TAI LIITTYVÄT MUUTOIN PALVELUJEN TOIMITTAMISEEN TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISEEN LIITTYVIIN TUKIPALVELUIHIN.
Yllä mainitut vastuun rajoitukset eivät ole voimassa, jos olemme peittäneet vian tahallaan tai ennakoineet vastuun tuotteen kunnosta. Ne eivät ole voimassa myöskään käyttäjän vaatimusten osalta Saksan tuotevastuulain mukaisesti, jos tähän EULA:aan sovelletaan osan 14 mukaisia Saksassa voimassa olevia lakimääräyksiä. Voit irtisanoa tai peruuttaa tämän EULA:n velvoitteen, joka ei perustu vikaan, rikkomisen vuoksi vain, jos Me olemme vastuussa kyseisen velvoitteen rikkomisesta. Kaikki muut tavanomaiset irtisanomissyyt ovat poissuljettuja.
AIHEUTUVAT SEN KÄYTÖSTÄ. TALLENTAMASI TIEDOT EIVÄT EHKÄ OLE KÄYTETTÄVISSÄ TAI PALAUTETTAVISSA, JOS (1) AIRBACKUP EI OLE SAANUT VALMIIKSI VALITSEMIESI TAI MUUTTAMIESI TIETOJEN KOPIOINTIA , (2) KYSEESSÄ OVAT TIEDOSTOT, KANSIOT TAI LEVYT, JOITA PALVELUT EIVÄT AUTOMAATTISESTI VARMUUSKOPIOI AIRBACKUPIN DOKUMENTTIEN MUKAAN ETKÄ OLE MANUAALISESTI VALINNUT NIITÄ VARMUUSKOPIOITAVIKSI TAI JOS POISTAT TIEDOSTON VALINNAN VARMUUSKOPIOINNISTA, (3) POISTAT TIEDOSTON OMASTA TAI ASIAKKAASI JÄRJESTELMÄSTÄ, VERKOSTA TAI LAITTEELTA TAI JOS POISTAT TIETOKONEEN TILILTÄSI, (4) SIIRRÄT TIEDOSTON SELLAISEEN PAIKKAAN KONEELLASI TAI ASIAKKAASI KONEELLA, ETTÄ SITÄ EI AUTOMAATTISESTI SKANNATA VARMUUSKOPIOITAVIEN TIEDOSTOJEN MUKAAN TAI JOS PÄIVITÄT OMAN TAI ASIAKKAASI KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN NIIN, ETTÄ SINUN TAI ASIAKKAASI TIEDOSTOKARTTA MUUTTUU, (5) SINUN TAI ASIAKKAASI TIETOKONE EI PÄÄSE INTERNETTIIN TAI AIRBACKUPIN INFRASTRUKTUURIIN, (6) ET NOUDATA AIRBACKUPIN TEKNISIÄ VAATIMUKSIA TA OHJEITA, MUKAAN LUKIEN PALVELUVERSION PÄIVITYS VAATIMUSTEN MUKAAN TAI (7) PÄÄTÄT PALVELUTILAUKSESI TAI ET UUDISTA SITÄ.

12. KORVAUSVELVOLLISUUS
Hyväksyt korvausvelvollisuutesi ja varmistat, ettei TeamViewerille, sen emoyritykselle, yhteistyökumppaneille tai tytäryhtiöille, virkailijoille, edustajille tai työntekijöille aiheudu haittaa mistään kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista, menetyksistä, haasteista tai vahingoista, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka aiheutuvat sinun huolimattomuudestasi, virheellisistä toimistasi ja/tai siitä, että sinä olet rikkonut tämän EULA:n ehtoja tai sovellettavia lakimääräyksiä.

13. KOKO SOPIMUS
Tämä EULA (mukaan lukien Ohjelmiston tilauslomake, kuten muutettu aika ajoin) on Tuotetta koskeva koko sopimus. Se korvaa kaikki Tuotetta koskevat aikaisemmat tai myöhemmät suulliset tai kirjalliset ilmoitukset, ehdotukset ja esitykset. Tämä EULA ohittaa kaikki ristiriitaiset tai ylimääräiset tilauksen, tilausasiakirjan, ilmoituksen, vahvistuksen ja muun laatimasi asiakirjan ehdot, vaikka ne olisivat meidän allekirjoittamiamme ja palauttamiamme, tai, jos tällaisen tilauksen tai muun laatimasi asiakirjan sanamuoto sisältää päinvastaisia ehtoja kuin EULA:ssa. Jos jokin TeamViewerin myyntiehtojen, usein kysyttyjen kysymysten (FAQs), käytäntöjen tai ohjelmien ehto on ristiriidassa tämän EULA:an ehtojen kanssa, tämän EULA:n ehdot ovat ensisijaisia ja hallitsevia.

14. SOVELLETTAVAT LAKIMÄÄRÄYKSET
Jos olet saanut Tuotteen tai asut pysyvästi jossakin muualla kuin Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa tai Kanadassa, tähän EULA:aan sovelletaan Saksassa voimassa olevia lakimääräyksiä. Osapuolet hyväksyvät ehdoitta ja peruuttamattomasti, että yksinomainen toimivalta on Göppingenin oikeusistuimella Saksassa. Jos olet saanut Tuotteen tai asut pysyvästi Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa tai Kanadassa, tähän EULA:aan sovelletaan Yhdysvaltain New Yorkin osavaltiossa voimassa olevia lakimääräyksiä, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä (ja lukuun ottamatta yhtenäistettyä kauppakaarta). Osapuolet hyväksyvät ehdoitta ja peruuttamattomasti, että yksinomainen toimivalta on Manhattanin tuomioistuimella New Yorkissa. Osapuolet luopuvat kaikista yllä mainittua koskevista vastalauseista, joiden tarkoituksena on tätä EULA:a koskeva toimenpide, haaste tai oikeuskäsittely.

15. KAUPALLINEN OHJELMISTO
Jos saat ohjelmiston jokin Yhdysvaltain hallinnon osan puolesta, Tuotteen katsotaan olevan "kaupallinen ohjelmisto" ja "kaupallisen tietokoneohjelmiston asiakirja" määräysten DFAR osa 227.7202 ja FAR 12.212 ja 52.227-19 mukaisesti siten kuin niitä sovelletaan. Tuotteen käyttö, muokkaaminen, kopioiminen, julkaiseminen, suorittaminen, näyttäminen ja paljastaminen on sallittua vain tässä EULA:ssa määrätyllä tavalla, ja muu on kiellettyä, ellei sitä nimenomaisesti sallita tämän EULA:n ehdoissa.

16. MUUTA

  • Jos tämä EULA tai jokin sen osa katsotaan laittomaksi, pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, osapuolten on sovittava ehdosta, joka parhaalla tavalla vastaa kyseistä sopimuskohtaa ja on laillinen, voimassaoleva ja toimeenpanokelpoinen.
  • Mitään tämän EULA:n kohtaa ei ole tarkoitettu suoraan tai epäsuoraan rikkomaan minkään toisen henkilön tai yhteisön laillisia oikeuksia.
  • Tämä EULA tai siihen liittyvät oikeudet tai velvoitteet voi myöntää, antaa vakuudeksi tai muulla tavalla siirtää kolmannelle osapuolelle vain, kun siihen on saatu meiltä etukäteen kirjallinen suostumus.
  • Otsikot ovat ainoastaan suuntaa antavia. Niitä ei ole tarkoitettu muuhun tarkoitukseen eikä niitä pidä tulkita.

17. ILMOITUKSET
Kaikki ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti. Sähköposti on pätevä ilmoitus. Kaikki ilmoitukset on osoitettava seuraavalle taholle:

TeamViewer US LLC
5741 Rio Vista Drive
Largo, FL 33760

Copyright © 2013 TeamViewer GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit kuuluvat niiden omistajille.
Windows®-tavaramerkin omistaa Microsoft-yritysryhmä. iPhone®- ja iPad®-tavaramerkit omistaa Apple Inc., joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Android™-tavaramerkin omistaa Google Inc.

Huomautus:
Tämä teksti on käännetty englannista. Alkuperäinen englanninkielinen, voimassa oleva ja laillisesti sitova versio on saatavilla tästä.