W jaki sposób odinstalować airbackup

Instrukcja dezinstalacji dla systemu Windows
Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz, że nie chcesz korzystać z oprogramowania lub usług pobranych w trakcie bieżącej procedury, możesz z łatwością odinstalować je w oknie „Dodaj/Usuń programy“ systemu Windows, zgodnie z następującą instrukcją:
Windows 8
 • Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukiwanie. (Jeśli posługujesz się myszą, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół i kliknij pozycję Wyszukiwanie.)
 • W polu wyszukiwania wpisz wyrazy „panel sterowania“, a następnie dotknij lub kliknij Panel sterowania.
 • Otwórz Komputer i dotknij lub kliknij Programy i funkcje.
 • Dotknij lub kliknij program, a następnie Odinstaluj.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Windows 7 i Vista
 • W Menu Start wybierz Panel sterowania.
 • Otwórz Programy i kliknij łącze Odinstaluj program.
 • Wybierz program, który chcesz usunąć, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Odinstaluj/Zmień.
 • Postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami, aby zakończyć dezinstalację oprogramowania.
Windows XP
 • W Menu Start wybierz Panel sterowania.
 • Kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy.
 • Wybierz program, który chcesz usunąć i kliknij przycisk „Usuń“ lub „Zmień/Usuń“.
 • Postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami, aby zakończyć dezinstalację oprogramowania.
Windows XP - widok klasyczny
 • W Menu Start wybierz Ustawienia, a następnie Panel sterowania.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę „Dodaj lub usuń programy“.
 • Wybierz program, który chcesz usunąć i kliknij przycisk „Usuń“ lub „Zmień/Usuń“.
 • Postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami, aby zakończyć dezinstalację oprogramowania.